Харчова промисловість

      Харчова промисловість України  включає в себе понад 40 різноманітних галузей виробництва. Незважаючи на таку розгалуженість галузей компанія УТК володіє багаторічним досвідом у створенні підприємств, обладнання, очистці стічних вод для багатьох галузей харчової промисловості таких як спиртова, цукрова, молочна, виноробна, консервна, та інші.

        З більш ніж 15-річним досвідом у спиртовій  галузі, УТК є визнаним фахівцем з проектування  та запуску підприємств по виробництву спирту етилового ректифікованого та біоетанолу. Навички охоплюють всі етапи переробки цукровмісної та крохмалевмісної сировини у будь-який з існуючих сортів спирту, з максимальною інтеграцією у виробництво інноваційних технологій  по енергозбереженню, економією природніх ресурсів, максимальним використання побічних продуктів технології. Сукупність таких заходів дозволяє створювати безвідходні технології , що в свою чергу дозволяє зменшити собівартість готового продукту і підвищити рентабельність підприємства.       Українська технологічна компанія  реалізовує проекти сумісно з партнерами з Франції, США, Голландії, Ізраїлю напрацьовуючи   досвід та світовий авторитет.

          Також важливою  задачею у всьому світі , є зменшення шкідливих викидів у навколишнє середовище. Для цього  компанія УТК  пропонує  комплекс різноманітних технологічних та інженерних рішень, які дозволяють шляхом метанового зброджування переробляти відходи підприємств  на біогаз , умовно-чисту воду та органічні добрива .

            Для очищення стічних  вод і переробкою відходів компанією УТК було реалізовано проекти очисних станцій аеробної та анаеробної біологічної очистки стічних вод .

Сировиною для біогазової установки УТК служать відходи переробної промисловості та тваринництва:

  • Спиртових заводів
  • Пивоварних заводів
  • Крохмале-патокового виробництва
  • Боєнь і м'ясокомбінатів
  • Свинокомплексів
  • Комплексів ВРХ
  • Консервних заводів
  • Молокозаводів
1-2504
3-2404